องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม [24 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2564 [29 ธันวาคม 2564]
ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.หาดขาม และ นายก อบต.หาดข [27 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [19 ตุลาคม 2564]
รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ [14 ตุลาคม 2564]
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีชาวกุยฯวางดอกไม้สีเหลือง บริเวณตอเอกไม้จันทน์หอม [13 ตุลาคม 2564]
วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม [11 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ปี ๒๕๖๔ (8 ภาพ) [28 กันยายน 2564]
กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [13 สิงหาคม 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (12 ภาพ) [21 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม