messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผลักดันช้าง อ่างหิน - พุอ้ายแดง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงกาแฟ 1 หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุ่มหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุ่มหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
ประการเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงกาแฟ 1 หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบยกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศประกวดราคาโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
1 - 20 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม