องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-170-4563
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-782-6671
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-231-2165
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-813-8709
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-992-7796
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-992-7796
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105