องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 090-992-7796


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม