องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153