องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลหาดขาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคระบาด ลัมปี สกิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอแจ้งปิดทำการในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหาดขาม เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานดำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 20 (ทั้งหมด 168 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157