messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
check_circle เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
-ขั้นตอนการให้บริการศุนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
1.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใช้บริการฯ 2.ยื่นแบบการขอใช้บริการฯ ต่อเจ้าหน้าที่ 3.เมื่อคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารพิจารณาอนุมัติเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ 4.ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ท่านต้องการได้จากรายการดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 5.หากไม่มีรายการข้อมูลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
-แผนผังการให้บริการ

-แบบการขอใช้บริการ

ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม