องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder การควบคุมภายใน
insert_drive_file ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2564)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2564)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2564)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ 2564)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ 2563)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประจำปีงบประมาณ 2563)
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบ ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2563)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2563)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบปค.4รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ประจำปีงบประมาณ 2562)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบวค.1หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ประจำปีงบประมาณ 2562)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบวค.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ประจำปีงบประมาณ 2562)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบปค.1หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ประจำปีงบประมาณ 2562)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบปค.6รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน(ประจำปีงบประมาณ 2562)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบ วค.1 หนังสือรับรอง (ประจำปีงบประมาณ 2561)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบ วค.2 รายงานการประเมิน (ประจำปีงบประมาณ 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แบบ ปค.1 หนังสือรับรอง (ประจำปีงบประมาณ 2561)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบ ปค.4 รายงานการประเมิน (ประจำปีงบประมาณ 2561)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผล (ประจำปีงบประมาณ 2561)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73