องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder งบทดลอง
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานงบการเงิน งบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
description งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเเดือน ตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2552-กุมภาพันธ์2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
description งบทดลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม