องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เพิ่มเติมฉบับที่2/2563 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่1/2563 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่2/2562 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่1/2562 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
description ประกาศอบต. เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินงานปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปี 2553 (ส่วนที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปี 2553 (ส่วนที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี2552 (ส่วนที่1)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173