ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ. 58-004 สายย่านซื่อ - รวมไทย ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)