ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : k0nuThaWed122517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้