ชื่อเรื่อง : ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : IwSN6O2Mon15001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ChM0KEMMon15013.jpg