องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : วันที่ 26 พ.ค. 2565 ✨นายกบุญรอด​ เขียวเพชร​ มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม​ ร่วมกับ​งานพัฒนาชุมชน อำเภอกุยบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨สอบถามสภาพปัญหา ความต้องการของครัวเรือน จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ​ การทำงานแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนได้ครบทุกด้าน ทุกมิติ นำไปสู่การอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม