องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยมีผลคะแนนระดับ AA จากสำนักงาน ป.ป.ช. และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม