องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหาดขาม กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหาดขามประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม