messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หาดขาม พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่3ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศอบต.เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ประกาศอบต.เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่2 ของ อบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
ประกาศอบต.เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ประกาศ อบต.เรื่องการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
คำสั่งอบต. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
คำสั่งอบต. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
คำสั่งอบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (61-64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
ประกาศแผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
ประกาศแผนพีฒนาสามปี 2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม