องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2561-2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริต 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file บันทึกรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560-2564
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแผนป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง 2560
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112