องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ไตรมาสที่1-2 ประจำปี2563
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการรายงานการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(E-Plan)ประจำปี2562
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 194