messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder ข้อมูลบริการประชาชน
ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่นแยกตามประเภทของ ภูมิปัญญาของถิ่น ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
คำสั่งอบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
แบบฟร์อมการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม