องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.หาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file คำสั่งอบต.เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
description ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
description ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2556
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2555
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2553
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121