ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.หาดขาม ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ม.ค. 2560
82 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ม.ค. 2560
83 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ต.ค. 2559
84 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ต.ค. 2559
85 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2559
86 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ต.ค. 2559
87 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2559
88 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ธ.ค. 2558
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 ก.ย. 2558
90 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
13 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15