ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
29 มิ.ย. 2555
152 ประชุมประจำเดือนพนักงานอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 มิ.ย. 2555
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
24 ธ.ค. 2554
154 ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
584
25 ต.ค. 2554
155 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 ต.ค. 2554
156 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
326
03 ต.ค. 2554
157 เรื่อง การขอใช้บัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
1110
14 ก.พ. 2554
158 คำสั่งมอบอำนาจและประกาศมอบอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
396
30 ธ.ค. 2553
159 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฎิบัติเลปลี่ยนสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1474
28 ธ.ค. 2553
160 ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18