ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 ธ.ค. 2556
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 ธ.ค. 2556
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 พ.ย. 2556
134 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 ม.ค. 2556
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม การชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
25 ธ.ค. 2555
136 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
552
13 ธ.ค. 2555
137 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานนะการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
31 ต.ค. 2555
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
31 ต.ค. 2555
139 ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
31 ต.ค. 2555
140 แผนพัฒนา 3 ปี (2556 - 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
24 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18