ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.หาดขาม ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ม.ค. 2560
112 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ม.ค. 2560
113 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ต.ค. 2559
114 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ต.ค. 2559
115 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ต.ค. 2559
116 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2559
117 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ต.ค. 2559
118 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ธ.ค. 2558
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 ก.ย. 2558
120 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
13 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18