ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ธ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ต.ค. 2563
3 การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ต.ค. 2563
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ต.ค. 2563
5 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 ก.ย. 2563
6 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2563
7 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 ส.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ส.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
79
31 ก.ค. 2563
10 รายละเอียดเบื้องต้น เกียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
41
31 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15