ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหาดขาม เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 พ.ค. 2564
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 เม.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 เม.ย. 2564
4 ประกาศ กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 เม.ย. 2564
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
31 มี.ค. 2564
6 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 มี.ค. 2564
7 สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 มี.ค. 2564
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
31 มี.ค. 2564
9 สถิติการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 มี.ค. 2564
10 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18