เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน