กิจกรรม : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นำโดยนายกบุญรอด เขียวเพชร คณะผู้บริหาร กำนันตำบลหาดขาม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประชาชนในตำบลหาดขาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการและจ้างงานลงพื้นท่ีจัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตำบลหาดขาม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

โดยมีัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลหาดขาม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน😃😀
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่นยกระดับสินค้าOTOP
2. การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
3. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆไปช่วยเหลือชุมชน
4. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564    อ่าน 83 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**